מחפשים בית להורים?
054-4-252-172 (24 שעות)

טופס יצירת קשר

שם
דוא"ל
טלפון
» »

קוד משרד הבריאות

מטרת מאמר זה היא להוות כלי לתכנון לבחירת בית אבות מתאים וכמו כן להבהיר להקל ולייעל את תהליך קבלת סיוע במימון משרד הבריאות.

מהו "קוד משרד הבריאות"?

מדינת ישראל באמצעות משרד הבריאות, המחלקה למחלות כרוניות, משתתפת במימון (חלקי או מלא) בעלות האשפוז של חולים בבתי אבות, זאת בכפוף לעמידה במספר תנאים.

תנאים לקבלת ה"קוד"

  • מצב רפואי - ככלל, סיוע במימון (קבלת "קוד") יינתן לאדם המוגדר כסיעודי או כתשוש נפש.
  • המצב הכלכלי של המתאשפז ומשפחתו -היכולת הכלכלית נמדדת לפי גובה ההכנסות והנכסים של המתאשפז ובן/בת זוגתו. בנוסף, יילקחו בחשבון ההכנסות השוטפות של ילדיי המתאשפז. (ילדים חייבים במזונות הוריהם על פי החוק לתיקון דיני המשפחה).
  • בתי אבות מורשים - "קוד" משרד הבריאות ניתן למימוש בבתי אבות סיעודיים ו/או בתי אבות הכוללים מחלקות לתשושי נפש מורשים על ידי משרד הבריאות.

הערה: מרבית בתי האבות מקבלים חולים הממומנים ע"י קוד משרד הבריאות. יחד עם זאת, קיימים כאלו השומרים לעצמם זכות לאשפז חולים פרטיים.

כמה אחוזים מכלל האוכלוסיה הנעזרת ב-"קוד" משרד הבריאות?

ההערכה היא כי למעלה מ-80% מהחולים הנמצאים בבתי אבות סיעודיים מקבלים מימון ע"י משרד הבריאות. כמה זמן לוקח התהליך? טווח הזמן הדרוש לקבל ה"קוד" נע בין 2-4 חודשים. במקרה חירום, פרק הזמן יכול להיות קצר יותר. במקרים של אי עמידה בדרישות של משרד הבריאות, עלול זמן זה להתארך.

האם ניתן לאשפז לפני קבלת קוד?

בהחלט, ניתן להגיע להסכם עם בית אבות אשר יאפשר כניסה עוד בטרם יתקבל מימון ממשלתי. ככלל, הסכם כזה הנחתם באופן פרטי בין המתאשפז / משפחתו ולבין בית האבות, יפרט את זכויותיו וחובותיו של החולה ומשפחתו (הלקוח) ולבין ספק השירותים (בית האבות). קיימים בתי אבות המוכנים לקבל לקוח פרטי במחיר מסופסד "טרום קוד", עד קבלת תשלום מלא ע"י משרד הבריאות. חשוב במקרה זה לבדוק את תנאי בית האבות למתן מחיר מסובסד.

האם ה"קוד" ניתן רטרואקטיבית?

לא.

מה יבטיח קבלה מהירה של הקוד?

מדינת ישראל משלמת סכום נכבד בעבור מימון אשפוז חולה סיעודי בבית אבות. גישת המדינה שהיא בעלת אוריינטציה סוציאלית כידוע, שמי שידו משגת לשלם – ישלם, ומי שאין באפשרותו – המדינה תעשה זאת עבורו. רוב המקרים נמצאים איי שם באמצע. הדרך היעילה והמהירה ביותר היא עמידה בדרישות משרד הבריאות, קרי הנפקת המסמכים בצורה מושלמת ומלאה והעברתם ללא דיחוי למשרד הבריאות.