מחפשים בית להורים?
054-4-252-172 (24 שעות)

טופס יצירת קשר

שם
דוא"ל
טלפון
» » »

בתי אבות בישראל זכות הציבור לדעת

בדומה למהפכה החברתית/דמוגרפית/גרונטולוגית שאנו חווים, כך גם בתי אבות בישראל עברו שינוי מהותי ובהחלט אפשר לומר מהפכני.

מוסדות לטיפול בקשישים הוקמו עוד לפני קום המדינה, וכונו "בתי זקנים", "מושבי זקנים" או "סנטוריום" לאלה המאכלסים חולים כרוניים.

תחום בתי האבות בישראל עברו שינוי מהותי ובהחלט אפשר לומר מהפכני. הגידול הרב במספר הקשישים גרם לשינוי תפיסות, הן אצל הלקוחות, הן אצל אנשי המקצוע, והן בקרב מעצבי מדיניות לגבי ייעודם ואופי פעילותם של בתי אבות בישראל.

במהלך השנים חלו כמה שינויים שבאו לידי ביטוי במספר מישורים:

  • העלאת רמתם המקצועית של מנהלי ועובדי בתי אבות.
  • שיפור רמת התנאים הפיזיים והמבנים המאכלסים קשישים.
  • שינוי תפיסתי, הפיכתו של בית האבות ממוסד טוטליטרי, ממקום המחזיק קשישים בסביבה סגורה, לבית שמטרתו הענקת טיפול מירבי יחד עם שמירת האוטונומיה וכבודו של הקשיש.
  • חלוקת הקשישים לקהלי יעד שונים והתאמת מכלול השירותים המוענקים אצל כל בית אבות לאוכלוסייה אותה הוא משרת.

יחד עם זאת, אנו מאמינים, כי השינוי החשוב ביותר הוא הפיכתם של בתי האבות בישראל לכאלה הפועלים בסביבה כלכלית פתוחה בדומה לענפים תחרותיים רבים.

ואכן, אם בתחילה היו קיימים מספר מועט של בתי אבות, שרובם היו בבעלות ממשלתית/ציבורית הרי כיום בית אבות מתחרה במספר רב של בתי אבות, אשר רובם נמצא כיום בבעלות פרטית.

אנו בחברת ברבן מאמינים כי זו לא רק זכותו של הלקוח הקשיש ומשפחתו לקבל מידע מלא ועדכני, זו גם חובתם. יש לזכור, כי לנושא בחירת בתי אבות בישראל יש משמעויות מרחיקות לכת עבור לקוחותיהם.

ראשית, מדובר בסוגיה אנושית רגישה – מציאת בית אבות אופטימלי שיספק איכות חיים מרבית לאדם בערוב ימיו. שנית, מדובר בהחלטה כלכלית לכל דבר, בחירת ספק שירותים ומוצרים, אשר ייתן את מירב התמורה במחיר הנתון. המחיר לרוב מייצג הוצאה משמעותית ביותר.

תהליך קבלת ההחלטה או ביצוע סקר צרכני בנושא בית אבות או דיור מוגן הם קשים ומורכבים ממספר סיבות, בן היתר:

  • הנושא הוא סבוך, רגשי ולא נבחן רק בהיבט הרציונאלי.
  • לעיתים משתתפים יותר מגורם אחד בקבלת ההחלטה כאשר לא תמיד האינטרסים שלהם זהים.
  • בהרבה מקרים אין התנסות מוקדמת בנושא ולכן ההחלטה עשויה להתקבל בתנאים של לחץ ומצוקה אשר מן הסתם, אינם אידאליים להחלטה טובה וראויה.
  • קיומם של מספר כה רב של בתי אבות בישראל (ביחס לימים עברו) וכן חלופות רבות אחרות של נותני שירותים כמו מרכזי יום, חברות סיעוד, חברות עובדים זרים, עלולים לגרום למבוכה ולבלבול.

על רקע זה פועלת ברבן

מידע, ייעוץ והתאמה לבחירת בתי אבות/ דיור מוגן, אנו נמצאים בתווך, בין נותני השירותים מצד אחד - בתי אבות בישראל ומצד שני - הצרכנים העתידיים של בתי אבות או דיור מוגן – הלקוחות הקשישים ומשפחותיהם.

 

מידע איכותי הוא אולי הנכס היקר ביותר בידי הקשיש. באם נשכיל כולנו ונעניק נכס חשוב זה לקשיש יצאו כל משתתפי ענף בתי אבות בישראל נשכרים ובראש ובראשונה הלקוח הקשיש ומשפחתו.